011-33 30 001 | info@automationsprojekt.se
automationsprojekt.se

Automation

Vi tar ditt Automationsprojekt i hamn

 • Vi upprättar tidsplaner
 • Konstruerar elsystemet
 • Bygger skåp
 • Bygger Styr- och övervakningsprogrammen
 • Provar, installerar och drifttar
 • Dokumenterar

Behöver ni hjälp med Automation? Kontakta oss så hjälper vi er att:

 • Utveckla en effektiv och modern lösning från grunden
 • Bygga om en befintlig maskin eller anläggning för att möta dagens krav
 • Optimera och vidarutveckla er maskin eller process

Human Machine Interface

Hur smart och väl genomtänkt ett styrprogram än må vara är det inte fulländat om ingen kan hantera det på rätt sätt. Därför lägger vi stor vikt på ett användargränssnitt som är lätt att arbeta med och ger rätt information till operatören.

Oftast sker detta i samarbete med operatörerna och är ett levande arbete under hela projektets gång. Vi ger en grund sedan utvecklar vi det till perfektion tillsammans.

PLC

För oss är PLC programmering ett hantverk. Vi lägger stort engagemang och mycket energi på styrprogrammen.
Precis som med allt annat görs PLC programmeringen inhouse.
Vår målsättning är alltid att programmen ska vara:

 • Lättöverskådliga
 • Enkla att felsöka
 • Optimerade i sin konstruktion för applikationen
 • Lätta att bygga ut

För att nå upp till dessa mål lägger vi omsorg i att välja Rätt Styrsystem till applikationen. För att klara ut det har vi det som krävs i forma av att vi:

 • Håller oss Ajour i PLC världen
 • Är märkesoberoende
 • Konstruerar på rätt nivå för applikationen

SCADA

När processerna blir mer krävande informationsmässigt och Applikationen kräver viss information vid vissa givna tider erbjuder SCADA lösningar. Exempel på dessa system kan vara Citect eller WideQuick.

 • Databaser
 • Rapporthantering
 • Processanalyser där systemet hämtar information ifrån hela eller delar av processen 24 timmar om dygnet
 • Tidsangivna säkerhetskopiering till andra medium
 • Olika användare
 • Spårbarhet
 • Windowsbaserad design

Vision

 • Kvalitetskontrollera era produkter
 • Ge avsyningsdata till andra system
 • Bygga anpassad ljusutrustning för Er applikation