011-33 30 001 | info@automationsprojekt.se
automationsprojekt.se

Konstruktion & Apparatskåp

Vi konstruerar och tillverkar era apparatskåp efter era behov

Automationsprojekt konstruerar i E-plan och El-procad

Vi kan också hjälpa er med underhåll, kontoller och service av er el-anläggning.

Automationsprojekt hjälper er även med rena konstruktionsuppdrag.

Förutom elektriska underlag tar vi även fram pneumatiska underlag, riskinventering och projektbeskrivningar.