011-33 30 001 | info@automationsprojekt.se
automationsprojekt.se

Robot & maskinapplikationer

Automationsprojekt erbjuder projektledning vid framtagande av ny maskinutrustning

  • Utveckla en effektiv och modern lösning från grunden
  • Bygga om en befintlig maskin eller anläggning för att möta dagens krav
  • Optimera och vidareutveckla er maskin eller process

Vi har erfarenhet av att bygga maskiner för:

  • Förpackning
  • Fyllning
  • Kemiska processer
  • Kvalitetskontroller
  • Sortering