011-33 30 001 | info@automationsprojekt.se
automationsprojekt.se

Robot & maskinapplikationer

Specialanpassade maskiner

 • Mekanik
 • Pneumatik
 • El
 • Robotlösningar
 • Vision
 • Regleringar
 • Övervakning

Vi har erfarenhet av att bygga maskiner för:

 • Förpackning
 • Fyllning
 • Kemiska processer
 • Kvalitetskontroller
 • Sortering