011-33 30 001 | info@automationsprojekt.se
automationsprojekt.se

Service och felsökning

Vi felsöker alla typer av maskiner och processer.

Vi kan utföra felsökning av:

  • PLC
  • Displayer
  • SCADA system
  • Servoförstärkare
  • Frekvensomformare
  • Instrumentering
  • Bussystem
  • Loggning av Profibusnätverk
  • Traditionell elektrisk felsökning

Vi utför även service och kalibreringar av maskiner och utrustning.